Політика конфіденційності

Політика конфіденційності та захисту персональних даних сайту Фонд Марка Каміньскєго.

  1. Зміст Політики конфіденційності: Політика конфіденційності Адміністратора – це інформація про обробку персональних даних та іншої інформації, що стосується Користувачів. У цій Політиці Адміністратор одночасно включив всю інформацію, яку суб’єкти даних (Користувачі) повинні отримувати відповідно до RODO.
  2. Ваші дані будуть оброблятися відповідно до положень РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування директиви 95/46/WE» (загальне розпорядження «Про охорону даних-RODO»).
  3. Адміністратор гарантує безпеку персональних даних Користувачів або персональних даних, що стосуються осіб, керуючих/власників Об’єкта шляхом застосування заходів захисту, що відповідають вимогам, передбаченим RODO.
  4. Адміністратор заявляє, що забезпечує достатні гарантії реалізації відповідних технічних та організаційних засобів, щоб обробка відповідала вимогам Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування директиви 95/46/EC (далі – RODO)» та захищало права осіб, до яких належать дані.
  5. Дані Адміністратора Даних, і можливості контакту: Адміністратором персональних даних є Фонд Марка Каміньскєго з головним офісом у Гданську (80-266), вул. Алея Грунвальдзка 212, внесений в реєстр підприємців, а також реєстр об’єднань, інших громадських  і професійних організацій, фондів і автономних державних установ охорони здоров’я Національного Судового Реєстру через Окружний Суд Гданськ – Північ у Гданську, VII Економічний Відділ Національного Судового Реєстру під номером KRS: 0000133671, NIP: 5842006715, REGON: 191275740, іменоване далі Фонд,
  6. З Адміністратором можна зв’язатися:

а. за кореспондентською адресою, направляючи кореспонденцію на адресу головного офісу Фонду

за адресою електронної пошти: ………

7. Обсяг зібраних даних: Сервіс дозволяє Вам зв’язуватися з Адміністратором і передавати йому ваші ідентифікаційні, контактні та пов’язані зі змістом повідомлення дані. Адміністратор збирає дані, пов’язані з вашою діяльністю, такі як час, проведений на сайті, пошукові запити, кількість відображуваних підсторінок, дата і джерело відвідування.

8. Цілі, правові підстави та час обробки даних: Користування Сервісом та укладання договорів через Сервіс (договір про надання послуг в електронному вигляді), що пов’язано з необхідністю надання персональних даних, є повністю добровільним. Персональні дані Користувачів в рамках функціоналу Сервісу збираються:

a) відповідно до ст. 6 п. 1 літ a RODO у разі згоди на надання вам комерційної інформації в електронному вигляді за вказаною вами адресою, а також у разі згоди на здійснення маркетингових заходів за допомогою телекомунікаційних кінцевих пристроїв

b) на підставі ст.6 п. 1 літ. B RODO у зв’язку з виконанням договору про надання послуг в електронному вигляді відповідно до правил Сервісу,

c) на підставі ст. 6 п. 1 літ F RODO, тобто на підставі юридично обґрунтованих інтересів Фонду в наступних цілях: маркетинг власних продуктів і послуг з метою можливого встановлення, розслідування або захисту від претензій, що є реалізацією нашого юридично обґрунтованого інтересу, в податкових і бухгалтерських цілях.

d) Аналіз мережевого трафіку, забезпечення безпеки сайту та адаптація контенту до потреб користувачів на підставі законних інтересів адміністратора (ст.6 пункту 1 літ. f RODO);

e) Відповідати на поставлені запитання, вести листування з метою врегулювання справи на підставі вашої згоди та юридично обґрунтованого інтересу адміністратора до виконання вимог користувачів (ст.6 п. 1 літ. a і f RODO).

f) на підставі ст.6 п. 1 літ c) RODO у зв. зі ст. 4 і ст. 70 Закону від 29 серпня 1997 р. Податкового кодексу зв. зі ст. 10 і ст.74 Закону від 29 вересня 1994 р. «Про бухгалтерський облік» – в податкових і бухгалтерських цілях.

9. Час зберігання даних: Адміністратор обробляє дані до моменту розірвання договору (ст.6 п. 1 літ. b RODO), до реалізації законних правових інтересів (ст.6 п. 1 літ. F RODO) Адміністратора, зокрема позовної давності претензій або відкликання згоди (ст.6 п. 1 літ. A RODO) або заперечення. Крім того, ваші дані Фонд буде обробляти для виконання обов’язку щодо зберігання документації відповідно до чинного законодавства про бухгалтерський облік та Податкового кодексу. Як правило, це буде період 5 років, рахуючи з кінця календарного року, коли закінчився термін сплати податку.

10. Право на відкликання згоди: Згоду на обробку контактних даних ви можете відкликати в будь-який час, звернувшись до Адміністратора. Відкликання згоди може ускладнити або перешкодити зв’язатися з вами.

11. Надання Даних: Ваші персональні дані можуть бути передані іншим особам у разі вашої добровільної згоди на надання цих даних суб’єктам, які ви вкажете у своїй заяві (наприклад, страховим компаніям, родичам тощо) або у разі необхідності надання персональних даних відповідно до чинного законодавства суб’єктам, які мають право на їх надання, а також особам, які підтримують дії Адміністратора.

12. Адміністратор буде розкривати персональні дані в/в суб’єктам з дотриманням безпеки ваших даних, накладаючи на цих суб’єктів відповідальність за конфіденційність цих даних. Адміністратор обиратиме лише таких суб’єктів для надання йому послуг, які дають належні гарантії виконання вимог в результаті RODO.

13. Адміністратор не має наміру передавати Ваші персональні дані третій державі або міжнародній організації.

14. Обов’язок надання даних: Надання даних вами для цілей, пов’язаних з обробкою справи, є добровільним, але необхідним. Їх недонадання може ускладнити або перешкодити розгляду справи.

15. Права осіб, чиї дані обробляються адміністратором Даних: Користувач має право на:

а) доступ до персональних даних-отримання від Адміністратора підтвердження, чи обробляються її дані. У цьому випадку вона має право на доступ до них, а також на отримання наступної інформації: про цілі обробки, обсяг оброблюваних даних і одержувачів даних, яким вони були розкриті, і інструктаж про інші права (ст. 15 RODO);

b) отримання копії даних – отримання копії даних, що підлягають обробці, причому, перша копія є безкоштовною, а за наступні копії адміністратор може стягувати плату в розумному розмірі, що випливає з адміністративних витрат (ст.15 п. 3 RODO.

c) виправлення персональних даних -запит на виправлення персональних даних, які є неправильними, або поповнення неповних даних (ст. 16 RODO);

d) їх видалення, коли вони зайві або неточні – вимагати видалення її персональних даних, якщо адміністратор не має юридичної підстави для їх обробки або дані не є необхідними для цілей обробки (ст. 17 RODO);

e) обмеження обробки – вимоги обмеження обробки персональних даних (ст. 18 RODO), коли:

і) особа, до якої відносяться дані, ставить під сумнів правильність персональних даних – на період, що дозволяє адміністратору перевірити правильність цих даних;

ii) обробка є незаконною, і суб’єкт даних заперечує проти видалення персональних даних, вимагаючи в свою чергу обмежити їх використання

iii) адміністратор більше не використовує персональні дані для цілей обробки, але вони необхідні суб’єкту даних для визначення, розслідування або захисту претензій;

iv) особа, до якої відносяться дані, заперечує проти обробки – до тих пір, поки не буде встановлено, чи є юридично обґрунтовані підстави зі стороні адміністратора першорядними проти підстав заперечення особи, до якої відносяться дані.

f) передачу даних – отримання в структурованому, широко використовуваному машиночитабельному форматі персональних даних, які вона надала адміністратору, і запиту передачі цих даних іншому адміністратору, якщо

дані обробляються на підставі згоди суб’єкта даних або договору, укладеного з ним, і якщо дані обробляються автоматизованим способом (ст. 20 RODO)

g) заперечувати проти подальшої обробки даних з причин, пов’язаних з вашою конкретною ситуацією, або коли вони обробляються для цілей маркетингу, включаючи профілювання, в тій мірі, в якій обробка пов’язана з таким безпосереднім маркетингом;

h) анулювання будь-якої вираженої вами згоди на обробку ваших даних, включаючи їх надання, в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яка була проведена на підставі вашої згоди до її відкликання. Користувачу.

i) подання скарги до наглядового органу, який є Голова Управління із Захисту Персональних Даних, з головним офісом у Варшаві.

Щоб скористатися правами, зазначеними в п. 1-8, Користувач повинен зв’язатися з Адміністратором, використовуючи надані контактні дані Адміністратора, і повідомити йому, які права і в якій мірі він хоче використати.

Передача даних Адміністратору є добровільною, але необхідною для надання послуг, зазначених у цих Правилах.

Політика конфіденційності може бути доповнена або оновлена відповідно до поточних потреб Адміністратора або з метою надати поточну і достовірну інформацію Користувачам.

Про будь-які зміни політики конфіденційності користувачі будуть проінформовані на сторінці сайту.

Політика використання файлів cookies

  1. Файли cookie – це інформаційні дані, що зберігаються на кінцевих пристроях Користувачів, Об’єктів, призначені для використання веб-сайтів.
  2. Сайт XXX не збирає ніякої інформації автоматично, крім тої, що містяться в файлах cookies. До них відносяться: IP-адреса, доменне ім’я, тип браузера, тип операційної системи, а також дані про шлях навігації Користувача і часу його перебування на певних підсторінках.
  3. Адміністратор може використовувати файли cookie з метою:

* надання послуг;

* налаштувати змісту Сервісу відповідно до уподобань Користувача або Об’єкта і оптимізувати користування з веб-сайтів; наприклад, файли cookie дозволяють, зокрема, розпізнавати пристрій Користувача, Об’єкта і відповідно відображати веб-сайт відповідно до його індивідуальних потреб;

* створення статистики, яка допоможе зрозуміти, як Користувачі/Об’єкти використовують веб-сайти і додатки, що дозволяють поліпшити їх структуру і зміст;

* підтримка сеансу Користувача/Об’єкта (після входу в систему), так що Користувач/Об’єкт не повинен на кожній веб-сторінці даного сайту і додатку повторно вводити логін і пароль;

* презентації оголошень, між іншим з урахуванням інтересів Користувача/Об’єкта або його місця проживання (індивідуалізація рекламного повідомлення) і з гарантією виключення можливості багаторазового подання Користувачеві однієї і тієї ж реклами;

4. З приводу часу життя cookies та інших подібних технологій, ми використовуємо два основних типи цих файлів:

a) сеансові – тимчасові файли, що зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до виходу з системи, виходу з веб-сайту і програми або відключення програмного забезпечення (веб-браузера);

b) постійні – зберігаються на кінцевому пристрої Користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлів cookie або до тих пір, поки Користувач не видалить їх.

c) У зв’язку з метою, якою служать файли cookie та інші подібні технології, ми використовуємо наступні типи:

d) необхідні для роботи послуги і додатку – дозволяють користуватися нашими послугами, наприклад, аутентифікуючі файли cookies, використовувані для послуг, що вимагають аутентифікації;

e) файли, що служать для забезпечення безпеки, наприклад, використовуються для виявлення шахрайства з аутентифікацією

f) продуктивні – дозволяють збирати інформацію про користування веб-сторінками і додатками;

g) функціональні – дозволяють “запам’ятовувати” вибрані Користувачем налаштування і персоналізувати інтерфейс Користувача/Об’єкта, наприклад, в межах обраної мови або регіону, з якого походить Користувач або знаходиться Об’єкт, розмір шрифту, зовнішній вигляд веб-сторінки і додатку і т.д.;

h) рекламі – дозволяють надавати Користувачам рекламний контент, більш відповідний їх інтересом;

і) статистичні – використовуються для підрахунку статистичних даних про веб-сайти і додатки. Детальну інформацію про те, як обробляти файли cookie, можна знайти в налаштуваннях веб-браузера. За допомогою тих параметрів можна вказати ступінь згоди Користувача на розміщення файлів такого типу в його браузері. Однак обмеження використання або запобігання використанню файлів cookie може вплинути на деякі функціональні можливості інтернет Сервісу.

Фонд Марка Каміньскєго:

Алея Грунвальдзка 212, 80-266 Гданськ

тел.: ……………….

електронна пошта: …………………..

KRS 0000133671

REGON: 191275740,

NIP: 5842006715